Provozní řád

 

                                Provozní řád areálu TK Třebín pro rok 2019

                         

1. Členové TK Třebín mladší 15 let mají povolen vstup do tenisového a plážového kurtu pouze v doprovodu člena TK staršího 18 let nebo platící osoby starší 18 let.

2. Každý uživatel je povinen před zahájením sportovní činnosti v areálu hřiště sesbírat spadlé větvičky nebo drobné živočichy (žížaly, brouky apod.), aby se nezašlapávali do umělého povrchu.

3. Každý uživatel je povinen udržovat v areálu pořádek a čistotu a okamžitě nahlásit způsobenou nebo zjištěnou škodu na sportovním areálu panu Stehlíkovi 773 533 078 nebo 721 264 675 ( jen SMS ) případně panu Šnedorferovi  602 190 580. V případě přítomnosti dětí v areálu jsou rodiče nebo jejich doprovod zodpovědní za jejich bezpečnost a chování.

4. Přísný zákaz vstupu v nevhodné obuvi,která rozrývá a poškozuje umělý povrch!

5. Porušení provozního řádu je dostačujícím důvodem zákazu vstupu na pronajatý pozemek TK Třebín a případného zrušení členství v TK Třebín nebo ukončení krátkodobého pronájmu.

6. Rezervace a též uvolnění (pokud víte, že váš blokovaný termín nevyužijete) tenisového a plážového kurtu – dlouhodobé či jednorázové, je možné zajistit pouze přes on-line „Rezervační systém“ na www.trebin.eu. Důrazně žádáme o korektní zacházení s termíny rezervací, aby nedocházelo k situacím, kdy kurt bude blokován a nikdo nepřijde!

7. Vaše odhlášení z kurtů které nebudou využity je nutné provést nejpozději 3 hodiny před rezervovaným termínem formou grafickou přes rezervační systém a zároveň e-mailem na: magdakummelova@seznam.cz. Nesplnění této omluvy znamená automatickou úhradu celé rezervace (160,-Kč/hodinu). Toto ustanovení neplatí v případě nemožnosti hry z důvodů špatného počasí. V případě pozdního příchodu, nad 30 minut, rezervace propadá! Kontrolu úklidu, obsazení a výběr poplatků za používání kurtů provádí pan Stehlík František, tel.721264675.

8. Cena pro členy TK Třebín a občany s trvalým bydlištěm v obci Dubné (Dubné, Jaronice, Křenovice, Třebín) zdarma (maximálně však 2 hodiny po sobě jdoucí denně).

9. Cena pro ostatní občany je stanovena na 160,-Kč za hod/kurt a minimální cena za osobu v případě  4 osob a více je 40,- Kč. Rezervace hřiště maximálně 2 hodiny po sobě jdoucí denně.

10. Areál je možné si pronajmout i krátkodobě na firemní i soukromé akce :

Typ nájmu

Čas nájmu

Cena nájmu

Celý sportovní areál vyjma kiosku

08:00-22:00

        5 000 Kč

Tenisový kurt

08:00-22:00

        3 000 Kč

Tenisový kurt

08:00-14:00

        1 500 Kč

Tenisový kurt

14:00-22:00

        2 000 Kč

Beachové hřiště

08:00-22:00

        3 000 Kč

Beachové hřiště

08:00-14:00

        1 500 Kč

Beachové hřiště

14:00-22:00

        2 000 Kč

Multifunkční hřiště asfaltové

hodina

           200 Kč

 

11. Osvětlení kurtu je možno využívat max. do 22. hodiny. Osvětlení je pro občany Třebína a členy TK zdarma, všichni ostatní platí 50 Kč /1 hodinu /kurt (platby vybírá pan Stehlík přímo na kurtu).

12. Trvalé bydliště a členství ověří správce areálu dle platného dokladu totožnosti.

13. Při dlouhodobých rezervacích mají přednostní právo členové TK Třebín, pokud zažádáte o dlouhodobou rezervaci, můžete napsat svůj požadavek na magdakummelova@seznam.cz , Vaši rezervaci provedeme hromadně,nebudete muset zadávat každý termín zvlášť; i tak je ale potřeba se v Rezervačním systému zaregistrovat, aby byla umožněna Vaše komunikace s RS.

14. TK Třebín si vyhrazuje právo zrušit veškeré rezervace při konání se celodenních sportovních akcí klubu, dětských her a dnů, firemních sportovních hrách apod.

15. Majitelé psů jsou povinni zamezit jejich volnému pohybu po areálu a zabezpečit bezpečnost  ostatních návštěvníků. Doporučujeme využít pro psy např. náhubek ( košík ). 

 

 

Prezident TK Třebín

Šnedorfer František

602 190 580

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Webmaster: magdakummelova@seznam.cz