Provozní řád

 

              Provozní řád areálu TK Třebín pro rok 2020                         

Od pondělí 11. května bude kurt i hřiště již standartně zpoplatněno dle platných podmínek uvedených v PROVOZNÍM ŘÁDU (zde).

V souladu s opatřením vlády ČR v boji proti koronaviru je však nutné dodržovat všechna aktuální vládní nařízení.

 

1. Členové TK Třebín mladší 15 let mají povolen vstup do tenisového a plážového kurtu pouze v doprovodu člena TK staršího 18 let nebo platící osoby starší 18 let.

2. Každý uživatel je povinen před zahájením sportovní činnosti v areálu hřiště sesbírat spadlé větvičky nebo drobné živočichy (žížaly, brouky apod.), aby se nezašlapávali do umělého povrchu.

3. Každý uživatel je povinen udržovat v areálu pořádek a čistotu a okamžitě nahlásit způsobenou nebo zjištěnou škodu na sportovním areálu panu Fintovi (603 543 959), případně panu Šnedorferovi  (602 190 580). V případě přítomnosti dětí v areálu jsou rodiče nebo jejich doprovod zodpovědní za jejich bezpečnost a chování.

4. Přísný zákaz vstupu v nevhodné obuvi, která rozrývá a poškozuje umělý povrch!!!

5. Porušení provozního řádu je dostačujícím důvodem zákazu vstupu na pronajatý pozemek TK Třebín a případného zrušení členství v TK Třebín nebo ukončení krátkodobého pronájmu.

6. Rezervace a též uvolnění (pokud víte, že váš blokovaný termín nevyužijete) tenisového kurtu a plážového hřiště – dlouhodobé či jednorázové, je možné zajistit pouze přes on-line „Rezervační systém“ na www.trebin.eu. Důrazně žádáme o korektní zacházení s termíny rezervací, aby nedocházelo k situacím, kdy kurt bude blokován a nikdo nepřijde! Rezervace hřiště je možné na maximálně 2 hodiny po sobě jdoucí.

7. Vaše odhlášení rezervací, které nebudou využity, je nutné provést nejpozději 2 hodiny před rezervovaným termínem opět přes rezervační systém. Nesplnění této podmínky znamená automatickou úhradu celé rezervace (160,-Kč/hodinu), a to i pro jinak neplatící (viz níže). Toto ustanovení neplatí v případě nemožnosti hry z důvodů špatného počasí. V případě pozdního příchodu nad 30 minut rezervace propadá! 

8. Cena za užívání tenisového kurtu a beachvolejbalového hřiště je stanovena na 160,-Kč/hod.  Pro členy TK Třebín a občany s trvalým bydlištěm v obci Dubné (Dubné, Jaronice, Křenovice, Třebín) je užívání kurtu i hřiště zdarma. Ostatní občané hradí vždy poměrnou část z ceny kurtu/hřiště dle celkového počtu hrajících. Za zaplacení vždy odpovídá ten, kdo danou rezervaci provedl.

9. Kontrolu úklidu, obsazení a výběr poplatků (v hotovosti) provádí správce areálu pan Ivan Flinta, tel. 603 543 959.

10. Areál je možné si pronajmout i krátkodobě na firemní či soukromé akce: 

Typ nájmu

Čas nájmu

Cena nájmu

Celý sportovní areál vyjma kiosku

08:00-22:00

        5 000 Kč

Tenisový kurt

08:00-22:00

        3 000 Kč

Tenisový kurt

08:00-14:00

        1 500 Kč

Tenisový kurt

14:00-22:00

        2 000 Kč

Beachové hřiště

08:00-22:00

        3 000 Kč

Beachové hřiště

08:00-14:00

        1 500 Kč

Beachové hřiště

14:00-22:00

        2 000 Kč

Multifunkční hřiště asfaltové

hodina

           200 Kč

 

11. Osvětlení kurtu je možno využívat max. do 22. hodiny. Osvětlení je pro občany Třebína, resp. Dubného a členy TK zdarma, všichni ostatní platí 50 Kč /1 hodinu /kurt (platby vybírá pan Finta přímo na kurtu).

12. Trvalé bydliště a členství ověří správce areálu pan Finta dle platného dokladu totožnosti.

13. Při dlouhodobých rezervacích mají přednostní právo členové TK Třebín, pokud zažádáte o dlouhodobou rezervaci, můžete napsat svůj požadavek na magdakummelova@seznam.cz. Vaši rezervaci pak provedeme hromadně, nebudete tedy muset zadávat každý termín zvlášť; i tak je ale potřeba se v Rezervačním systému zaregistrovat, aby byla umožněna Vaše komunikace s RS.

14. TK Třebín si vyhrazuje právo zrušit veškeré rezervace při konání se celodenních sportovních akcí klubu, dětských her a dnů, firemních sportovních hrách apod.

15. Majitelé psů jsou povinni zamezit jejich volnému pohybu po areálu a zabezpečit bezpečnost ostatních návštěvníků. Doporučujeme využít pro psy např. náhubek (košík). 

 

Prezident TK Třebín František Šnedorfer 602 190 580
snedorfer@keb-ege.cz
     
Správce areálu Ivan Finta 603 543 959
ivan finta@seznam.cz
     
Správce webu
a rezervačního systému
Magda Kümmelová 602 474 312      magdakummelova@seznam.cz

 

Vyhledávání

Webmaster: magdakummelova@seznam.cz